Melderslo (De Melderse)

Men weet al heel lang dat het rond Melderslo een fijne plek is om te wonen. Uit archeologisch onderzoek blijkt dat er al duizenden jaren voor Christus, in de prehistorie, mensen in het gebied leefden. Zij woonden op de hoger gelegen zandgronden. 
Dat Melderslo nog steeds een prettige plek is om te wonen, ervaren de ruim 2000 bewoners anno nu ook.

De geschiedenis van Melderslo is vooral bepaald door de landbouw. De natuurlijke omstandigheden voor landbouw waren ongunstig, vanwege de arme zandgronden. Door  verrijking met heideplaggen en mest van dieren gemengd met stro werden de hoger gelegen zandgronden geschikt gemaakt voor akkerbouw. In de loop der eeuwen werden deze hoge gronden door menselijke inbreng een halve meter (!) opgehoogd. Zo is de kern Melderslo uiteindelijk ontstaan. Toen de boeren rond 1900 over kunstmest konden beschikken, begon het inwoneraantal van Melderslo te groeien. De mentaliteit is gebleven: als er iets moet gebeuren, dan pakt iedereen aan!

In Melderslo vindt men een basisschool, kinderopvang en, in MFC De Zwingel, dagopvang voor ouderen. Tevens biedt De Zwingel onderdak aan verschillende verenigingen, van volleybal tot diverse koren. Een huisarts en een middelbare school vindt men op zo’n drie kilometer afstand, in buurdorp Horst. Melderslo herbergt supermarkten, diverse winkels, horeca, mogelijkheden voor logies en een sportpark.
Vanuit Melderslo bereikt men binnen drie minuten de A73, waarmee Venlo (20 minuten), Eindhoven (40 minuten), Nijmegen (3 kwartier) en het Duitse Geldern (half uur) makkelijk te bereiken zijn. Vanuit Melderslo rijdt een belbus, waarmee men snel in buurdorp Horst is en een treinstation kan bereiken.

Melderslo wordt ook wel het ‘blauwe bessendorp’ genoemd, omdat een kwart van alle blauwe bessen in ons land hier wordt geteeld. Daarnaast zijn ook de asperge- en de champignonteelt belangrijk voor Melderslo; het dorp herbergt niet voor niets het nationale asperge- en champignonmuseum, De Locht. Hier is onder meer de langste asperge ter wereld – met een lengte van 3,11 meter!- te bezichtigen. Een ander museum in dit dorp, ‘Oorlog in de Peel’, laat zien hoe de Tweede Wereldoorlog in de streek heeft ingegrepen.

Heel bijzonder is het jaarlijkse  Balgooien in Melderslo. Echtparen die het afgelopen jaar getrouwd zijn gooien fruit en snoep naar een schare kinderen die ‘bal-bal-bal’ staat te roepen. De traditie van dit raadselachtige gebruik, dat behalve in Horst, America, Meterik en Melderslo nergens in Nederland voorkomt, is ouder dan 1836.
De jaarlijkse Melderslo Kennedymars en daaraan verbonden kortere wandeltochten vinden in de derde week van augustus plaats, evenals de MTB-streetrace.