Wil jij eerst een nieuwe woning kopen, en dan pas je huidige woning verkopen? Dan is MATCH jouw woning iets voor jou!

Mantelzorgwoningen

Maison Makelaars en Maison Klusservice zijn jouw partners in advisering,

verkoop, voorbereiden en plaatsen van een (pré) mantelzorgwoning.

Of het nu gaat om de mogelijkheden in een bestaande bebouwing of in het plaatsen van een extra woonunit, als partners kunnen we je in beiden gevallen goed ondersteunen en waar wenselijk volledig

We helpen je graag verder met de nodige informatie. En bel ons gerust voor een afspraak.

Algemene informatie mantelzorgwoningen

Mensen die ouder worden en/of zorg nodig hebben steeds meer de wens om langer zelfstandig te willen blijven wonen.

Het plaatsen van een mantelzorgwoning in de tuin nabij de woning van bijv. een van de kinderen is een (woon)oplossing voor hen die toch graag in een vertrouwde omgeving willen blijven wonen.

Mantelzorgwoningen zijn een belangrijke oplossing voor mensen die op zoek zijn naar een manier om voor hun familie te zorgen terwijl ze toch onafhankelijk blijven. Een mantelzorgwoning is een volledig functionerende woning die gebouwd wordt op het terrein van het huis van de mantelzorger. Het is bedoeld om de zorgvrager een eigen plek te geven waar ze kunnen wonen en verzorgd kunnen worden door hun dierbaren, terwijl ze toch nog steeds dicht bij hun familie en vrienden zijn.

Een mantelzorgwoning kan verschillende vormen aannemen.

Sommige mantelzorgwoningen zijn volledig gescheiden van het hoofdgebouw en hebben een eigen ingang, terwijl andere zijn gebouwd als uitbreiding van het bestaande huis.

Er zijn ook modulaire mantelzorgwoningen die snel en gemakkelijk kunnen worden geplaatst en weer afgebroken, waardoor ze een flexibele oplossing bieden voor mensen die tijdelijke zorg nodig hebben.

Mantelzorgwoningen kunnen ook worden aangepast aan de individuele behoeften van de zorgvrager. Zo kunnen er aanpassingen worden gedaan aan de woning om tegemoet te komen aan de fysieke beperkingen van de zorgvrager, zoals het installeren van handgrepen en hellingbanen. Daarnaast kunnen er ook technologische oplossingen worden geïntegreerd, zoals domotica, om de veiligheid en het comfort van de zorgvrager te verbeteren.

Een ander voordeel van een mantelzorgwoning is dat het een kosteneffectieve oplossing kan zijn voor families die zorg verlenen aan hun geliefden. In plaats van het betalen van hoge kosten voor een verpleeghuis of verzorgingshuis, kan een mantelzorgwoning de zorgvrager de nodige zorg en ondersteuning bieden tegen een veel lagere kostprijs.

Kortom, mantelzorgwoningen zijn een belangrijke oplossing voor families die de zorg voor hun naasten op zich willen nemen, terwijl ze toch onafhankelijk blijven. Hoewel er enkele uitdagingen zijn bij het bouwen van een mantelzorgwoning, wegen de voordelen meestal op tegen de nadelen en bieden ze een effectieve en kostenefficiënte oplossing voor families die de zorg op zich willen nemen.

Het te volgen stappenplan:

  • Maak een vrijblijvende afspraak met onze makelaar van Maison Makelaars.

  • Ga een vrijblijvend gesprek aan met de gemeente waarin je de (pré) mantelzorgwoning wilt realiseren (wij hebben de juiste contactgegevens voor het maken van een keukentafelgesprek).

  • Op het moment dat de mogelijkheden van de gemeente helder zijn gaan we samen de verdieping in over de diverse mogelijkheden en verschillende type (pré) mantelzorgwoningen.

  • We maken graag een concreet voorstel op maat.

  • Een bezoek aan een van de bouwlocaties van de mantelzorgwoningen behoort tot de mogelijkheden. Zo kun je zien hoe de woningen in de fabriek gerealiseerd worden.

  • Gaat het over een interne mantelzorgwoning dan komen we graag samen met onze Maison Klusservice kijken naar de mogelijkheden qua aanpassingen en verbouwingen.

  • Na deze stap kunnen we een passende offerte uitbrengen voor een (pré) mantelzorgwoning of de interne verbouwing.

  • Na akkoord van de offerte gaan we aan de slag met de planning en realisatie.

Wist je dat:

Wij actief zijn in de gemeentes Peel en Maas, Horst aan de Maas, Deurne, Asten, Someren, Roermond, Roerdalen, Maasgouw, Echt-Susteren, Leudal, Weert, Nederweert, Venlo, Beesel, Venray, Bergen en Gennep, Land van Cuijk, Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek.

als het gaat over advies en plaatsing van mantelzorgwoningen.

Mantelzorgwoning kopen

Voor de aanschaf van en mantelzorgwoning zit je goed bij Maison Makelaars. Zij hebben contacten met diverse mantelzorgwoning bouwers en kunnen jullie op deze manier goed adviseren.

Qua investering moet je denken dat dit varieert van € 50.000,- tot € 150.000,-.

Transport en andere kosten

Naast de aanschaf van een mantelzorgwoning komen er natuurlijk ook kosten bij voor het transport vanuit de fabriek naar de locatie waar deze geplaatst moet worden en ter plaatse moeten er natuurlijk de nodige voorbereidingen worden getroffen om te zorgen dat de woning correct geplaatst kan worden aangesloten kan worden op het elektriciteitsnetwerk en er moet een afvoer gerealiseerd worden.

Daarna zul je natuurlijk ook de omgeving opnieuw moeten inrichten en moet afhankelijk van de grootte er ook van binnen nog wat zaken worden afgewerkt.

Mantelzorgwoning kopen, huren, leasen of aankoop 2e hands mantelzorgwoning.

We zien steeds nieuwe ontwikkelingen als het gaat over bijvoorbeeld huren, leasen of de aankoop van een 2e hands mantelzorgwoning welke elders overbodig is geworden.

Lenen of hypotheek verhogen?

Het is op dit moment nog amper mogelijk om een hypotheek te krijgen voor de aanschaf van een mantelzorgunit.

Dat ligt natuurlijk anders als je in een bestaande bebouwing een mantelzorgwoning gaat creëren.

Er zijn natuurlijk mogelijkheden om te kopen uit de overwaarde bij verkoop van je woning, een persoonlijke lening. Samen met onze hypotheekadviseur kijken wij graag naar jullie persoonlijke situatie wat we hierin kunnen betekenen.

Welke regels gelden er voor de bouw van een mantelzorgwoning?

U heeft geen omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) meer nodig voor een mantelzorgwoning op uw eigen terrein. De regels voor de bouw van een mantelzorgwoning zijn eenvoudig. Vergelijkbaar met die van een garage of tuinhuis. Daarvoor is ook geen vergunning nodig.  Vraag bij de gemeente na hoe de regels precies zijn.

Wat is een mantelzorgwoning?

Een mantelzorgwoning is een woning op het terrein van het huis van iemand die zorg nodig heeft. De woning is bedoeld voor de zorgverlener (vriend, familielid). Het is ook mogelijk dat de persoon die zorg nodig heeft in de mantelzorgwoning woont. In dat geval woont de zorgverlener in het bijbehorende huis.

Soorten mantelzorgwoningen

U kunt een mantelzorgwoning in uw tuin laten plaatsen. Ook kunt u een aanbouw aan uw huis laten bouwen. Een derde mogelijkheid is om een garage of ander bestaand bouwwerk om te bouwen tot mantelzorgwoning.

Geen vergunning, wel regels

Dat u geen vergunning nodig heeft, wil niet zeggen dat er geen regels gelden bij de bouw van een mantelzorgwoning. Onze mantelzorgwoningen voldoen aan het Bouwbesluit. Hierin staan regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Beëindiging mantelzorg

Houdt de mantelzorg op? Dan mag het bouwwerk niet langer gebruikt worden als woning. U hoeft de woning niet af te breken, maar u moet bijvoorbeeld wel de keuken en badkamer verwijderen.

Mantelzorgwoning in beschermd stadsgezicht of monument

Woont u in een rijk beschermd stadsgezicht of is uw pand een monument? Dan heeft u meestal wel een omgevingsvergunning nodig voor de bouw van een mantelzorgwoning.

Mantelzorg is intensieve zorg of ondersteuning. Mantelzorg is meer is dan de gebruikelijke hulp en zorg van huisgenoten voor elkaar. Mantelzorg vindt plaats tussen mensen die een sociale relatie met elkaar hebben. Hiervoor kan het wenselijk zijn om bij elkaar te wonen, maar toch een eigen woonruimte te hebben. In bepaalde gevallen is het mogelijk om zonder omgevingsvergunning bouwwerken te bouwen en te gebruiken voor het verlenen van mantelzorg.

Wat is huisvesting voor mantelzorg?

Mantelzorg vindt altijd plaats bij een bestaande woning. Het gaat om het gebruik van een bouwwerk voor mantelzorg. In de praktijk wordt wel gesproken over een ‘mantelzorgwoning’. Maar volgens de regels in het Besluit omgevingsrecht (Bor) is het geen extra woning.

De regeling maakt huisvesting in of bij een woning mogelijk. In of bij die woning mag u een ruimte maken voor de huisvesting van de mantelzorger of de zorgontvanger. In deze ruimte mag 1 huishouden van maximaal 2 personen verblijven.

Dit blijkt uit de definitie in het Besluit omgevingsrecht (Bor):

‘Huisvesting in of bij een woning van één huishouden van maximaal twee personen, van wie ten minste één persoon mantelzorg verleent aan of ontvangt van een bewoner van de woning.’

Kan het vergunning vrij?

Het is mogelijk om zonder omgevingsvergunning bouwwerken te bouwen en te gebruiken voor het verlenen van mantelzorg. Dit blijkt uit de regels voor het vergunning vrij bouwen en gebruiken van een aanbouw, uitbouw of bijgebouw.  Deze regels staan in bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht.

Hieronder vindt u meer informatie over verschillende situaties.

Beschermingsniveau

Voor de bouw van nieuwe bouwwerken gelden dezelfde beperkingen als voor bouwwerken die niet voor mantelzorg gebouwd worden. Vergunning vrij bouwen is niet mogelijk binnen de veiligheidsafstanden van bedrijven. En voor de bescherming tegen bijvoorbeeld geur en geluid gelden dezelfde regels als voor de woning en de daarbij behorende bijgebouwen.

Bestaande woning

Aan het gebruik van een bestaande woning voor de huisvesting van mantelzorg stelt de regeling geen aanvullende eisen. Hier is sprake van een verhuizing van de mantelzorger of de zorgontvanger. Hierdoor verandert de gezinssituatie in de woning. De verhuizing moet u melden bij de gemeente.

Het gebruik kan wel afwijken van het bestemmingsplan. Omdat een woning meestal maar voor 1 huishouden is bestemd. Het gebruiken van de woning voor mantelzorg is vergunning vrij.

Bestaand bouwwerk bij een woning

Voor het gebruiken een bestaand bouwwerk (aan-, uitbouw of bijgebouw) bij een woning voor mantelzorg heeft u geen omgevingsvergunning nodig. Dit staat in onderdeel 22 van artikel 2, bijlage II Besluit omgevingsrecht. Ook de verbouwing tot zelfstandige woonruimte kan zonder omgevingsvergunning. U moet daarvoor wel voldoen aan de voorwaarden van onderdeel 8van artikel 3, Bijlage II Besluit omgevingsrecht.

Nieuwbouw of uitbreiden uitbouw, aanbouw of bijgebouw

Nieuwbouw of het uitbreiden van de uitbouw, aanbouw of bijgebouw kan soms zonder omgevingsvergunning. U moet daarvoor voldoen aan de voorwaarden van onderdeel 3van artikel 2, en onderdeel 1 van artikel 3, van Bijlage II Besluit omgevingsrecht.

Voor het inrichten en gebruiken voor mantelzorg van de vervolgens bestaande uitbouw, aanbouw of bijgebouw bij een woning is geen omgevingsvergunning nodig. Dit staat in onderdeel 22 van artikel 2, bijlage II Besluit omgevingsrecht.

Tijdelijke aanbouw, uitbouw of bijgebouw

Binnen de bebouwde kom gelden dezelfde regels als hierboven aangegeven voor een nieuwe aanbouw, uitbouw of bijgebouw.

Buiten de bebouwde kom gelden afwijkende regels als de mantelzorg plaatsvindt in een verplaatsbare unit. Een unit met een oppervlakte van maximaal 100 m2 telt dan niet mee in de oppervlakte van vergunning vrij te bouwen aanbouwen, uitbouwen of bijgebouwen.

Dit blijkt uit artikel 7, onderdeel 2 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht.

Beëindiging van de mantelzorg

Als de noodzaak voor mantelzorg vervalt, moet u de huisvesting voor mantelzorg beëindigen. U moet het gebruik van het bouwwerk voor de mantelzorg weer terugbrengen naar de oorspronkelijke functie. U moet de voorzieningen die het gebruik als een zelfstandige woonruimte mogelijk maken weer verwijderen. In de meeste gevallen gaat het dan om een keuken en sanitaire voorzieningen.

Dit geldt alleen als het bouwwerk functioneel ondergeschikt is aan het hoofdgebouw. Bij een bijbehorend bouwwerk binnen 4 meter van de achtergevel is verwijdering van de voorzieningen niet nodig omdat het functioneel verbonden is met het hoofdgebouw. Het is niet mogelijk deze ruimte vervolgens als zelfstandige woonruimte te verhuren.

Andere regels door mantelzorg

Het verlenen en ontvangen van mantelzorg heeft ook gevolgen voor de toepassing van andere regels.

U kunt bijvoorbeeld te maken krijgen met een andere berekening van inkomens en toeslagen. Dit geldt voor de zorgverlener en de zorgontvanger.

Zie voor meer informatie de brochure mantelzorgwoningen, vragen en antwoorden

Brochure vergunning vrij bouwen

Meer informatie over vergunning vrij bouwen staat in de brochure vergunning vrij bouwen van een bijbehorend bouwwerk.