WOZ check

WOZ staat voor wet Waardering Onroerende Zaken. De WOZ-waarde is de waarde van je woning. Deze wordt elk jaar door de gemeente bepaald en vormt de basis voor diverse belastingen en heffingen. Als je het vermoeden hebt dat de WOZ-waarde te hoog is, doe je er verstandig aan om een bezwaar in te dienen bij de gemeente. Wij adviseren je graag.