Wil jij eerst een nieuwe woning kopen, en dan pas je huidige woning verkopen? Dan is MATCH jouw woning iets voor jou!

Nieuwe Leegstandwet op 1 juli van kracht

Het wordt voor woningbezitters eenvoudiger om een te koop staande woning tijdelijk te verhuren. De huurprijs is vrij overeen te komen tussen de eigenaar-verhuurder en tijdelijk huurder en is niet langer gebonden aan een maximale huursom.

Dat is het gevolg van wijzigingen in de Leegstandwet, waarmee de Eerste Kamer dinsdag 18 juni heeft ingestemd. De gewijzigde wet treedt per 1 juli 2013 in werking.

Impuls verbouw leegstaande kantoren naar woningen

“De verruiming maakt het lonend om bijvoorbeeld leegstaande kantoren om te bouwen naar woonruimte. Het wordt voor eigenaren aantrekkelijker omdat ze hun investeringen voor de ombouw makkelijker kunnen terugverdienen binnen 10 jaar”, aldus minister Blok (Wonen en Rijksdienst). Dit geldt ook voor andere leegstaande gebouwen zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen of scholen. Bij een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan wordt de vergunning in één keer voor de hele duur van de ontheffing verleend.

Kansen voor sloop- en renovatie

De maximumduur voor tijdelijke verhuur van sloop- en renovatiewoningen wordt verlengd tot zeven jaar. In de huidige markt blijken de sloop – en renovatieplannen voor huurwoningen vaak meer tijd te vergen dan oorspronkelijk gepland. Nu kunnen deze panden gedurende de hele periode bewoond blijven. Vergunning voor tijdelijke verhuur
Het vereiste van een vergunning van de gemeente voor tijdelijke verhuur blijft bestaan. De vergunningverlening garandeert aan de eigenaar/verhuurder dat de tijdelijke huurovereenkomst ook echt eindigt als de termijn is verstreken. Bovendien geldt de normale huurbescherming niet. Bij te koop staande leegstaande woningen biedt de toets vooraf door de gemeente en het vergunningstelsel ook voor de hypotheekverstrekker de zekerheid dat de woning direct leeg kan worden verkocht.

Bron: Vastgoedactueel