Wil jij eerst een nieuwe woning kopen, en dan pas je huidige woning verkopen? Dan is MATCH jouw woning iets voor jou!

De woonlasten tabel

Prijsdaling afgelopen jaren
Voor een koopwoning moet in Limburg momenteel gemiddeld € 185.000 worden betaald. In 2008 was dat nog € 210.000. Koopwoningen zijn sinds 2008 dus ongeveer 12% goedkoper geworden, uiteraard met regionale verschillen. Het kan best zijn dat de prijzen nog iets dalen maar op langere termijn is dat minder belangrijk. Banken, maar ook het Centraal Planbureau en het IMF verwachten dat de bodem van de prijzenprijzen langzamerhand is bereikt. Naast de prijsdaling is bovendien de overdrachtsbelasting verlaagd van 6% naar 2%. De totale aankoopkosten en hypotheeksom zijn daardoor ongeveer 16% lager dan in 2008. De inflatie is hierbij buiten beschouwing gelaten. Door stijgende bouwkosten, inflatie en een toename van het aantal huishoudens zal de vraag en dus ook de waarde van woningen op langere termijn zich positief blijven ontwikkelen.

Hypotheekrente gedaald met 1%
Momenteel zijn hypotheken te verkrijgen tegen 4,5% rente, 10 jaar vast. In 2008 lag de rente ongeveer 1% hoger. De lagere rente en een lagere koopprijs zorgen er voor dat bijna alle kopers in 2013 goedkoper kunnen kopen of voor dezelfde woonlasten een kwalitatief betere woning kunnen kopen. Tot 1 juli kan tot een bedrag van € 320.000 incl. kosten koper Nationale Hypotheekgarantie worden verkregen, per 1 juli wordt de grens verlaagd naar € 290.000. Zeker voor kopers die in aanmerking komen voor NHG zijn banken volop bereid hypotheken te verstrekken.

Gevolgen annuïteiten aflossing beperkt
Vanaf 1 januari 2013 moeten hypotheken in 30 jaar via annuïteit worden afgelost. In 2012 mocht nog 50% aflossingsvrij worden gekozen. Deze wijziging betekent voor de gemiddelde koper een stijging van enkele tientjes per maand in de maandlast, vooral veroorzaakt door de gedaalde hypotheekrente en de lagere koopsom. Het effect van de verlaagde leenquote per 1 januari, waardoor iets minder kan worden geleend, is door de verlaagde prijzen te verwaarlozen. In feite kunnen kopers in 2013 nog steeds dezelfde woning kopen als in 2012. Over de gehele looptijd gezien is een annuïteiten hypotheek vaak goedkoper dan met een spaar- en aflossingsvrije hypotheek. Het aflossingsvrije deel loopt in de meeste gevallen na dertig jaar door, zonder dat renteaftrek mogelijk is. Wel is een annuïteiten hypotheek gevoeliger voor rentestijgingen.

Huren gaan extra omhoog
In het woningakkoord is vastgelegd dat huren extra omhoog gaan. Met huren loopt u minder financiële risico’s en hebben bewoners minder rompslomp en vaste lasten ten opzichte van een koopwoning. Huren is in de beginjaren beduidend goedkoper dan kopen, maar op termijn liggen de kaarten anders. Behoudens het woongenot krijgt men daar niets voor terug. Een koopwoning houdt altijd een bepaalde waarde die na verkoop geïncasseerd kan worden. Al met al kan het nu een gunstig moment zijn om te kopen. Een objectieve vergelijking op lange termijn is dan ook een must.

© Woonpleinlimburg.nl, 31 maart 2013.

http://www.woonpleinlimburg.nl/userfiles/downloads/2013_woonlasten_2008_2013_koop_huur.pdf