Wil jij eerst een nieuwe woning kopen, en dan pas je huidige woning verkopen? Dan is MATCH jouw woning iets voor jou!

Wat als u met de Nationale Hypotheekgarantie in aanraking komt?

Bron: https://www.nhg.nl/

Heeft u uw woning verkocht en blijft er een restschuld over? Dan dient uw bank voor dit bedrag een verliesdeclaratie in bij NHG. Als deze bij ons is binnengekomen beoordelen wij of u (en uw eventuele partner) voor kwijtschelding van de restschuld in aanmerking kunt komen. Zo dient u er alles aan te hebben gedaan om het verlies te beperken en/of verkoop van uw woning te voorkomen.

Bovendien bepalen wij met een toets op inkomen en vermogen of de hypotheek op verantwoorde wijze kon worden voortgezet. De toets op inkomen en vermogen wordt uitgevoerd door de adviseur van uw bank of uw tussenpersoon en is verplicht.

Daarnaast dient u in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen om in aanmerking te komen voor kwijtschelding van uw restschuld:
1.U heeft een hypotheek afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie.
2.U heeft uw betalingsachterstanden beperkt en uw rekeningen (hypotheek) op tijd betaalt.
3.Er is sprake van een van de volgende oorzaken:
– u en uw partner zijn uit elkaar;
– werkloosheid;
– arbeidsongeschiktheid;
– overlijden van uw partner.
4.U heeft door de adviseur van uw bank/tussenpersoon een toets op inkomen en vermogen laten uitvoeren.
5.U heeft toestemming van NHG en uw bank om uw woning met verlies te verkopen.
6.U heeft uw woning verkocht met behulp van een makelaar.
7.U heeft uw woning netjes bewoond en goed onderhouden.

BKR-registratie
Als u uw woning met verlies verkoopt, meldt de adviseur van uw bank of uw tussenpersoon dit bij Bureau Krediet Registratie (BKR). U heeft dan een BKR-registratie. Deze registratie kan ervoor zorgen dat u in de toekomst moeilijker een hypotheek of andere financiële verplichtingen (lening) kunt aangaan. De BKR-registratie blijft 5 jaar staan. Ook wanneer NHG uw restschuld heeft kwijtgescholden.

Heeft u nog vragen?
Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Neem dan gerust contact op met één van onze medewerkers van de afdeling Service & Advies. Bereikbaar via telefoonnummer (0900) 11 22 393 (€ 0,35 p/m).

Let op! De op deze pagina getoonde informatie is door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen met zorg samengesteld. Op deze pagina wordt algemene informatie verstrekt over de verkoop van de woning en een eventuele restschuld. Beoordeling van de kwijtscheldingsmogelijkheden geschiedt echter aan de hand van concrete situaties, daarom kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.