Wil jij eerst een nieuwe woning kopen, en dan pas je huidige woning verkopen? Dan is MATCH jouw woning iets voor jou!

Starterslening gemeente Peel en Maas

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving van het SVn kunnen we jullie mededelen dat het rijksbudget volgens de laatste berichtgevingen van het SVn naar verwachting per 1 mei aanstaande zal zijn uitgeput.

Dit betekent dus dat aanvragen die vóór 1 mei worden ingediend nog in aanmerking komen voor de rijksbijdrage van 50% voor een lening. Het is dus van belang aanvragen die op dit moment in behandeling zijn, zoveel als mogelijk vóór 1 mei 2015 in te dienen bij het SVn.

Wij verzoeken u hiermee rekening te houden.

Dit houdt tevens in dat er op dit moment weer financiële ruimte is voor het honoreren van nieuwe aanvragen.

Het is echter zeer wel mogelijk dat als gevolg van de gestelde datum gemeenten zoveel als mogelijk gebruik willen maken van het rijksbudget, waardoor er extra veel aanvragen kunnen worden ingediend.

Dit kan ertoe leiden dat de uitputting van het rijksbudget eerder plaatsvindt dan 1 mei. In dat geval zal het SVn ons daarover nog berichten en hoort u zsm van ons.