Wil jij eerst een nieuwe woning kopen, en dan pas je huidige woning verkopen? Dan is MATCH jouw woning iets voor jou!

Tussenvonnis in bodemprocedure VBO Makelaar tegen Funda

Nootdorp, 25 februari 2015

De Rechtbank Amsterdam heeft vandaag tussenvonnis gewezen in de bodemprocedure van brancheorganisatie VBO Makelaar tegen Funda B.V. en Funda Real Estate B.V.. De rechter heeft geoordeeld dat een of meer deskundigen de zaak moeten onderzoeken. Voor de zomer dient een comparitie plaats te vinden. Partijen kunnen dan aangeven op welke wijze deskundigen nader onderzoek moeten verrichten. Eind 2012 heeft VBO Makelaar Funda B.V. gedagvaard om een gelijke en transparante toegang tot de woningsite funda.nl onder non-discriminatoire voorwaarden te verkrijgen. De zaak draait om de vraag of Funda misbruik maakt van een economische machtspositie.

VBO Makelaar is van mening dat de dominante positie van funda.nl de verantwoordelijkheid en plicht met zich mee brengt om concurrentiestructuren niet te verstoren door partijdige hulp aan NVM-makelaars.

De voorkeursbehandeling van NVM-makelaars verstoort concurrentie tussen makelaars en leidt niet tot complete informatie en een objectief woningaanbod. Dit hindert de consument in de zoektocht naar de ideale woning. Hans van der Ploeg, directeur VBO Makelaar: “Wij zijn blij dat de rechter genoeg redenen ziet om deze zaak verder te onderzoeken. Wij zien het vervolg van deze zaak met vertrouwen tegemoet. Uiteraard zijn wij ook nog steeds elk moment bereid tot overleg met betrokken partijen.”