Wil jij eerst een nieuwe woning kopen, en dan pas je huidige woning verkopen? Dan is MATCH jouw woning iets voor jou!

wat te doen met restschuld bij (gedwongen) verkoop

Helaas komen wij steeds meer in gesprek met woningbezitters waar de hypotheekschuld hoger is dan de opbrengst van de woning.

Een woning met een te hoge vraagprijs in de markt zetten zal nooit het gewenste resultaat brengen.

Helaas komen wij ook steeds meer ‘redders in nood’ tegen die deze restschuld zonder problemen kunnen ‘oplossen’. Niets is minder waar.

Ik verwijs graag naar het blog van Ed van Bijl (Directeur Vastgoedpro) hoe consumenten worden ‘misleid’.

http://www.vastgoedpro.blogspot.gr/2012/10/misbruik-bij-restschuld.html

Restschuld bij (gedwongen) verkoop van uw woning nog even op een rij:

Ontslag, arbeidsongeschiktheid, scheiding of overlijden van de partner. Het kan ook u gebeuren. In deze situaties daalt uw inkomen vaak flink en kunt u betalingsproblemen krijgen. Het kan zelfs zijn dat u uw woonlasten niet langer kunt betalen en u uw woning gedwongen moet verkopen.

Als de verkoop van uw woning niet genoeg opbrengt om uw hypotheek volledig af te lossen, blijft u met een restschuld zitten. Als u een lening met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) hebt afgesloten, kan uw restschuld kwijtgescholden worden. Om voor kwijtschelding van uw restschuld in aanmerking te komen, moet u in ieder geval aan onderstaande voorwaarden voldoen:

Voorwaarden kwijtschelden restschuld met Nationale Hypotheek Garantie

1. U hebt een hypothecaire lening afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie.
2. U hebt uw betalingsachterstanden zoveel mogelijk zelf beperkt, door uw hypotheeklasten zoveel mogelijk te blijven betalen.
3. U moet uw woning gedwongen verkopen, omdat u uw woonlasten niet meer kunt betalen als gevolg van een van de volgende vier oorzaken:
– ontslag,
– arbeidsongeschiktheid,
– relatiebeëindiging,
– overlijden van uw partner.
4. U hebt toestemming van uw hypotheekverstrekker om uw woning te verkopen.
5. U hebt uw woning verkocht met behulp van een makelaar.
6. U hebt uw woning netjes bewoond.
7. U kunt de restschuld niet uit eigen middelen inlossen.

Wat moet ik doen als ik mijn woning gedwongen moet verkopen?

Neem contact op met uw hypotheekverstrekker
Als u uw woonlasten niet langer kunt betalen en u uw woning gedwongen moet verkopen, moet u allereerst direct contact opnemen met uw hypotheekverstrekker. Het is voor u beide van belang dat u zo goed mogelijk uit deze vervelende situatie komt. In sommige gevallen kan zelfs worden voorkomen dat u uw woning gedwongen moet verkopen.

Schakel de hulp van een makelaar in
Als u uw woning gedwongen moet verkopen, moet u de hulp van een makelaar inroepen. Hij zet uw woning in de verkoop en zorgt voor een zo hoog mogelijke opbrengst. Ondertussen blijft u zoveel mogelijk uw hypotheeklasten betalen. U heeft regelmatig overleg met uw makelaar en hypotheekverstrekker.

Vraag toestemming voor verkoop aan uw hypotheekverstrekker
Zodra u een koper voor uw woning hebt gevonden, moet u contact opnemen met uw hypotheekverstrekker. Uw hypotheekverstrekker moet toestemming geven voor de verkoop als u uw woning met verlies gaat verkopen en u uw hypotheekschuld daardoor niet volledig kunt aflossen. Uw hypotheekverstrekker laat eerst uw woning taxeren en beslist daarna of hij toestemming voor verkoop geeft.

Kwijtschelding van uw restschuld

Zodra uw hypotheekverstrekker toestemming heeft gegeven, kunt u uw woning verkopen. Als de opbrengst onvoldoende is om uw volledige hypotheekschuld af te lossen, heeft u een restschuld. Uw hypotheekverstrekker dient hiervoor een verliesdeclaratie in bij Nationale Hypotheek Garantie. Deze beoordeelt of u in aanmerking komt voor kwijtschelding van uw restschuld. Nationale Hypotheek Garantie informeert u hierover per brief.

BKR-registratie

Als u uw woning met verlies verkoopt, meldt uw hypotheekverstrekker dit bij Bureau Krediet Registratie (BKR). U heeft dan een BKR-registratie. Deze registratie kan ervoor zorgen dat u in de toekomst moeilijker een (hypothecaire) lening of andere financiële verplichtingen kunt aangaan.

Als u van Nationale Hypotheek Garantie een schriftelijke verklaring heeft ontvangen dat uw restschuld is kwijtgescholden, levert de BKR-registratie in principe geen problemen op bij het afsluiten van een nieuwe hypothecaire lening met Nationale Hypotheek Garantie. In sommige gevallen hanteert een hypotheekverstrekker zijn eigen regels.

De op deze pagina getoonde informatie is door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen met zorg samengesteld. Op deze pagina wordt algemene informatie verstrekt over de restschuld bij verkoop. Beoordeling van de kwijtscheldingsmogelijkheden geschiedt echter aan de hand van concrete situaties. Daarom kunnen aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

Bron: http://www.nhg.nl/consument/betalingsproblemen/restschuld-bij-gedwongen-verkoop.html