Wil jij eerst een nieuwe woning kopen, en dan pas je huidige woning verkopen? Dan is MATCH jouw woning iets voor jou!

Huizenkopers profiteren langer van oude hypotheekregels door soepele overgangsregeling

Woningen met een onherroepelijke koopovereenkomst voor 1 januari 2013 mogen onder de oude “fiscaal gunstigere” hypotheekregels worden gekocht. Het maakt daarin niet uit of de woning al is overgeschreven op naam van de nieuwe eigenaar.

Per 1 januari 2013 gelden nieuwe fiscale regelingen en aflossingsverplichtingen voor huizenkopers. Nu die nieuwe fiscale regels voor hypotheken in zicht komen vragen steeds meer kopers en verkopers zich af op welk moment de regels exact ingaan en tot wanneer zij nog gebruik kunnen maken van de oude hypotheekvormen, zoals een aflossingsvrije of spaarhypotheek. De overheid heeft een toelichting geschreven die hier specifiek op ingaat. Deze toelichting beschrijft 2 veel voorkomende situaties.

Situatie 1

Een woning wordt aangekocht in 2012, maar de overdracht vindt in 2013 plaats. Valt de hypotheek voor deze woning onder de oude of onder de nieuwe regelgeving?

Het overgangsrecht kent een bepaling voor kopers die op 31 december 2012 reeds een onherroepelijke schriftelijke overeenkomst tot koop zijn aangegaan en waarbij de levering van de eigen woning op korte termijn (in ieder geval in het jaar 2013) plaatsvindt. Deze kopers kunnen gebruik maken van de oude regelgeving.  Onder onherroepelijke schriftelijke overeenkomst wordt een door beide partijen getekende koopovereenkomst verstaan waarin eventueel opgenomen voorwaarden, zoals een financieringsvoorbehoud, verlopen zijn.

De hypotheek valt onder de oude hypotheekregelgeving.

Situatie 2

De eigen woning is in 2012 al verkocht en verkoper wil na 1 januari 2013 een nieuwe woning kopen. Valt de nieuwe hypotheek dan onder de oude of onder de nieuwe regelgeving?

Het overgangsrecht voorziet in een bepaling voor eigenwoningbezitters die in 2012 hun eigen woning hebben verkocht, daarna bijvoorbeeld tijdelijk een andere woning huren en pas weer in 2013 een nieuwe eigen woning aanschaffen. Er is bepaald dat de hoogte van de hypotheek op de oude woning net voorafgaand aan het moment van verkoop in 2012 wordt aangemerkt als de bestaande hypotheek en in beginsel  onder de oude regelgeving mag worden voortgezet bij het aangaan van een nieuwe hypotheek. Hiermee wil de overheid voorkomen dat tegen het einde van het jaar 2012 veel minder transacties zouden plaatsvinden, omdat het voor de verkopende partij niet aantrekkelijk is de eigen woning te verkopen als nog geen nieuwe eigen woning voor het einde van het jaar 2012 kan worden aangekocht.

De nieuwe hypotheek valt onder de oude hypotheekregelgeving voor de waarde van de oude hypotheek.

“Banken gaan het behoorlijk druk krijgen aan het einde van het jaar. Iedereen wil voor het einde van het jaar groen licht voor zijn hypotheekaanvraag om zijn koopovereenkomst definitief te kunnen maken. Eén dag te laat geeft geen recht meer op ontbinding en betekent dat de nieuwe voorwaarden gaan gelden. Ook zien wij al creatieve constructies zoals woningruil om dit jaar nog tot zaken te komen. Verkoper koopt de goedkopere woning van zijn koper. De koper kan hiermee tegen de oude regels kopen en de verkoper ziet zijn risico fors kleiner worden.” Aldus Jeroen Stoop, directeur van Makelaarsland.

*Deze toelichting hangt samen met het huidige begrotingsakkoord. Wijzigingen in dit akkoord door het nieuw te vormen kabinet kunnen leiden tot andere overgangsregelingen.

Bron: http://www.realestatemagazine.nl/nieuws/huizenkopers-profiteren-langer-van-oude-hypotheekregels-door-soepele-overgangsregeling.12488.