Wil jij eerst een nieuwe woning kopen, en dan pas je huidige woning verkopen? Dan is MATCH jouw woning iets voor jou!

90 formatieplaatsen weg bij Ziekenhuis De Sionsberg

DOKKUM – Hoewel het aantal patiënten aantrekt, ziet De Sionsberg zich genoodzaakt ingrijpende stappen te nemen. Het ziekenhuis in Dokkum verkeert al tijden in financieel zwaar weer. Donderdagmiddag 23 mei heeft de Raad van Bestuur richting de medewerkers uit de doeken gedaan hoe De Sionsberg in de toekomst kan blijven voortbestaan. Kern van het verhaal: het ziekenhuis blijft gelukkig behouden voor de regio, maar gaat in sterk afgeslankte vorm verder. Het behoud van alle ziekenhuisfuncties en het 24 uur per dag openhouden van het ziekenhuis, gaat gepaard met een inkrimping van het personeel met 90 formatieplaatsen. Dit is bijna een derde van het totale personeelsbestand. De afslanking heeft betrekking op alle afdelingen binnen het ziekenhuis. De Sionsberg wil voor het eind van het jaar in de aangepaste vorm verder kunnen. In de eerste week van september wordt bekend van wie er concreet afscheid genomen moet worden. Voor diegenen die vertrekken wordt er een sociaal plan opgesteld.

Peter Littooy, voorzitter van de Raad van Bestuur van Nij Smellinghe en Zorggroep Pasana: “Het gaat financieel al een tijd niet goed met De Sionsberg, ook al zetten de medewerkers zich met hart en ziel in. Ook voor dit jaar ziet het er niet gunstig uit en is er sprake van een miljoenenverlies. Hoewel we goede zorg leveren, nog steeds veel specialisaties in Dokkum hebben en er steeds meer patiënten terugkeren, is het echt 5 voor 12. Vandaar dat we komen met een compacter ziekenhuis dat 24 uur per dag 7 dagen per week openblijft. We willen graag onze rol in de regio blijven vervullen. Hiervoor hebben we meerdere scenario’s onderzocht. Dit 24/7- scenario was het meest gunstige, zowel vanuit financieel als vanuit zorginhoudelijk oogpunt. Bovendien leidt het scenario waar we nu voor kiezen tot minder verlies aan werkgelegenheid dan de beide andere scenario’s.”

Littooy schetst hierbij dat het niet alleen om kostenombuigingen gaat. “We zullen er ook alles aan doen om patiënten weer naar het ziekenhuis te krijgen. Dat doen we onder andere door het aangaan van een hechtere relatie met de huisartsen en leveren van goede service. Die uitdaging is aangenomen door de Medische staf. Zo moet het de standaard worden dat wij doorverwezen patiënten altijd binnen drie dagen zien. We willen toe naar één ziekenhuisvoorziening waarbij we op basis van dezelfde normen opereren vanuit twee locaties: De Sionsberg (Dokkum) en Nij Smellinghe (Drachten). Daarmee geven we echt concreet vorm aan de bestuurlijke fusie tussen beide ziekenhuizen, die sinds vorig jaar tot stand is gebracht. Tegelijkertijd met de afslanking wordt het ziekenhuis aangepast. We willen komen tot een compact en modern ziekenhuis, waar patiënten tevreden zijn over hun behandeling en de persoonlijke aandacht die ze krijgen.”