Wil jij eerst een nieuwe woning kopen, en dan pas je huidige woning verkopen? Dan is MATCH jouw woning iets voor jou!

Regelgeving pre mantelzorg Roerdalen

De gemeente Roerdalen heeft geen aanvullend beleid opgesteld ten aanzien van mantelzorgvoorzieningen.

De plaatsing en de voorziening moeten voldoen aan de regelgeving. Denk hierbij aan het Besluit omgevingsrecht, de bestemmingsplannen in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl en het Bouwbesluit. 

Wij hebben wel pre mantelzorgbeleid. Deze regeling treft u aan op Beleidsregel pre-mantelzorgwoningen Roerdalen 2022 | Lokale wet- en regelgeving (overheid.nl).

Let op, aan alle voorwaarden van dit beleid moet worden voldaan. Hiervan wordt niet afgeweken.