Wil jij eerst een nieuwe woning kopen, en dan pas je huidige woning verkopen? Dan is MATCH jouw woning iets voor jou!

Stimuleringslening Duurzaam Thuis

Het is goed om uzelf de vraag te stellen: Wil ik later in mijn eigen woning blijven wonen, en kan dat dan ook? Wellicht wilt u preventieve woningaanpassingen doen waarbij het accent in eerste instantie meer op ‘comfort’ ligt en minder op ‘zorg’. Het gaat dan om de wensen van nu, met aandacht voor de wensen in de toekomst.

De Provincie Limburg maakt het mogelijk om met een stimuleringslening Duurzaam Thuis geld te lenen om een koop- en/of huurwoning duurzamer, levensloopbestendig en dus comfortabeler en toekomstbestendig te maken. Deze lening maakt het financieel aantrekkelijk om te investeren in de kwaliteit van uw woning.

Lening voor woningaanpassingen
Om zelf maatregelen te treffen die de duurzaamheid en levensloopbestendigheid van uw (huur)woning vergroten kunt u bij de Provincie Limburg de stimuleringslening Duurzaam Thuis aanvragen. U kunt een Duurzaam Thuis lening gebruiken voor woningaanpassingen om uw woning energiezuiniger (zonnepanelen, warmtepompen en isolatie) en/of levensloopbestendig(er) te maken (traplift, inloopdouche, slaapkamer op de begane grond). Met deze maatregelen kunt u al dan niet met zorg aan huis, langer zelfstandig thuis blijven wonen.

Twee rentetarieven
Door aanpassingen aan uw woning op het gebied van levensloopbestendigheid en duurzaamheid te combineren, beperkt u de (verbouwings)overlast en de kosten. Hierbij is het uitgangspunt dat aangepaste woningen beter aansluiten bij de huidige en de toekomstige energie- en woningvraag. Duurzaam Thuis hanteert twee rentetarieven. Eén hoger rentetarief voor uitsluitend duurzaamheidsmaatregelen en een lager rentetarief voor de (combinaties) van overige stimuleringsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld asbestsanering.

Asbestsanering
Duurzaam Thuis maakt het mogelijk om de kosten voor het verwijderen van asbest mee te financieren mits het verwijderen van asbest als voorbereidende werkzaamheid noodzakelijk is om één of meerdere duurzaamheid- en/of levensloopbestendigheidsmaatregel te treffen. U kunt hierbij denken aan:

  • Asbestsanering voor het plaatsten van zonnepanelen;
  • Asbestsanering voor het plaatsen van dakisolatie;
  • Asbestsanering voor het plaatsen van gevelisolatie.

Dit wil zeggen dat asbestsanering binnen de stimuleringslening Duurzaam Thuis altijd gecombineerd dient te worden met een verduurzaming of een levensloopbestendigheidsmaatregel.

Urgente woningaanpassingen
Bij urgente woningaanpassingen kunt u wellicht een beroep doen op uw gemeente voor een Wmo-voorziening. Bij het Wmo-loket van uw gemeente wordt op basis van uw situatie gekeken naar de mogelijkheden voor het financieren van uw woningaanpassing. Indien u niet in aanmerking komt voor voorzieningen via de Wmo of indien u met uw gemeente geen overeenstemming kunt bereiken over de te treffen woonvoorzieningen kunt een beroep doen op de Stimuleringslening Duurzaam Thuis van de Provincie Limburg.

Ga naar de website www.limburg.nl/duurzaamthuis voor de voorwaarden en het aanvraagformulier.