Wil jij eerst een nieuwe woning kopen, en dan pas je huidige woning verkopen? Dan is MATCH jouw woning iets voor jou!

Starterslening blijft bestaan

De Starterslening krijgt een vervolg. Het steuntje in de rug dat gemeenten, provincies en woningcorporaties starters op de koopwoningmarkt bieden, blijft in de basis hetzelfde. Alleen ‘onder de motorkap’ verandert een aantal kenmerken van de lening. Starters die na 1 oktober 2016 de lening aanvragen, ontvangen van SVn automatisch een offerte voor de gewijzigde Starterslening.

De Starterslening biedt starters op de koopwoningmarkt de mogelijkheid om op een verantwoorde manier nét dat beetje extra te lenen. De lening overbrugt het verschil tussen de prijs van de woning en de hypotheek bij de bank. De lening is altijd een aanvulling op de eerste hypotheek.

Wijzigingen onder de motorkap
De Starterslening blijft de lening zoals iedereen die kent; lokaal aangeboden, de eerste drie jaar maandlastenvrij, fiscaal aftrekbaar en geborgd door het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) verantwoordelijk voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Om dit mogelijk te maken wordt de Combinatielening aan het ‘pakket’ toegevoegd. Uit de Combinatielening wordt de verplichte aflossing van de Starterslening ‘betaald’. Zo blijft de Starterslening voldoen aan de verplichte aflossingseis.

WEW waarborgt Starterslening
Het WEW vindt dat een eigen woning bereikbaar moet zijn voor zo veel mogelijk mensen. Dat het WEW nu ook de gewijzigde Starterslening waarborgt, is een belangrijke zekerheid voor starters en gemeenten. Bovendien is het waarschijnlijk dat door de verplichte annuïtaire aflossing op de hypotheek minder vaak een beroep hoeft te worden gedaan op NHG. De Combinatielening valt niet onder de waarborging van het WEW. In het geval van een verliesdeclaratie bij het WEW neemt SVn de resterende Combinatielening voor haar rekening. Bij verkoop met verlies wordt de starter hierdoor niet met een onverwachte restschuld geconfronteerd.

Fiscale uitzondering eindigt
Op 1 januari 2013 zijn de fiscale regels voor hypotheekrenteaftrek gewijzigd. Hypotheken die vanaf die datum zijn aangevraagd, moeten verplicht vanaf de eerste dag lineair of annuïtair worden afgelost om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek. In de Wet Maatregelen Woningmarkt 2014 is voor de Starterslening voor een periode van 3 jaar een uitzondering gemaakt. Deze uitzondering eindigt op 31 december 2016.

Drie jaar maandlastenvrij
Directeur Jan Willem van Beek van SVn is blij dat de Starterslening blijft bestaan. “De Starterslening blijft de lening zoals iedereen die kent. De Starterslening biedt starters op de koopwoningmarkt de kans om hun eerste huis te kopen. Gemeenten kunnen nog steeds lokale voorwaarden stellen en voor starters blijft de lening de eerste drie jaar maandlastenvrij.”

Wanneer krijgt een starter de gewijzigde Starterslening?
Een Starterslening die na 31 december 2016 passeert, valt onder de gewijzigde voorwaarden. Aanvragen die na 30 september bij SVn binnenkomen, ontvangen uitsluitend een offerte met de gewijzigde voorwaarden.

Informatiebijeenkomsten
Regionaal organiseert SVn voor gemeenten, makelaars, notarissen, geldverstrekkers en intermediairs informatiebijeenkomsten over de gewijzigde Starterslening. In het overzicht van de data en locaties vindt u een informatiebijeenkomst bij u in de buurt. Via academie@svn.nl kunnen belangstellenden zich aanmelden.

(bron: SVn)