Wil jij eerst een nieuwe woning kopen, en dan pas je huidige woning verkopen? Dan is MATCH jouw woning iets voor jou!

Erf- en perceel afscheidingen

n 2012 is het Bouwbesluit 2012 in werking getreden en is de Monumentenwet gewijzigd. In deze publicatie vindt u de regels voor erf- en perceelafscheidingen.

De publicatie bevat de volgende onderwerpen:

 • soorten erfafscheiding en perceelafscheiding (schutting);
 • de voor- en achterkantbenadering;
 • geen omgevingsvergunning voor het bouwen nodig;
 • ga zelf na of u zonder omgevingsvergunning mag bouwen;
 • vergunningvrij, maar niet regelvrij;
 • bestemmingsplan;
 • welstand;
 • Bouwbesluit: hoe te bouwen;
 • verplicht rekening houden met uw buren;
 • wél een omgevingsvergunning nodig;
 • procedure omgevingsvergunning.

infoblad-erf-en-perceelafscheidingen-26-7 zonnecollectoren-en-zonnepanelen-20november2012 infoblad-dakkapellen-16-7 BZK+Publieksbrochure+vergunningvrij+bouwen_aanpassing_juli2018[1]