Wil jij eerst een nieuwe woning kopen, en dan pas je huidige woning verkopen? Dan is MATCH jouw woning iets voor jou!

Blok heeft haast met energielabel

Minister Blok moet op korte termijn de wetgeving omtrent het energielabel op orde krijgen. Eurocommissaris Oettinger van Energie wil de garantie dat de kwaliteit van het label en de handhaving goed wordt geborgd. Volgend jaar krijgen consumenten gratis een indicatief label van de overheid. Bij verkoop van de woning is een energielabel echter alleen geldig als dat wordt getoetst door een onafhankelijke partij. Minister Blok verwacht in juni meer bekend te maken.

Boetes
Nederland loopt op dit moment het risico twee boetes te krijgen. Eén voor het te laat implementeren van de Europese Richtlijn energieprestatie Gebouwen (EPBD), een andere voor een onvolledige implementatie daarvan.

Energielabelatlas
De Energielabelatlas heeft voor alle woningen in Nederland een energielabel op de kaart gezet.
Door inzicht te bieden in de energieprestatie van woningen, biedt de Energielabelatlas handelingsperspectief voor het nemen van energiebesparende maatregelen of het zelf opwekken van duurzame energie. De atlas geeft niet alleen inzicht voor de eigen woning, maar ook van woningen in de directe omgeving of andere delen van Nederland. Ook de verdeling van energielabels per gemeente kan worden opgevraagd. De Energielabelatlas biedt woningeigenaren de mogelijkheid, met kennis van de woning, de kwaliteit van het energielabel te verbeteren. Hiervoor klikt u na het raadplegen van uw energielabel op ‘controleer mijn label