Wil jij eerst een nieuwe woning kopen, en dan pas je huidige woning verkopen? Dan is MATCH jouw woning iets voor jou!

Wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting: meer macht minister en kleiner bouwen

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) trekt met zijn wetsvoorstel Versterking regie op volkshuisvesting meer macht naar zich toe. Zo krijgt de minister meer bevoegdheden om stagnerende bouwprojecten vlot te trekken.

Ook snijdt De Jonge in de beroepsprocedures tegen vergunningverlening van bouwplannen, blijkt uit het voorstel dat donderdag naar de Tweede Kamer is gestuurd. De Jonge geeft met de wet gemeenten de mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur projecten aan te wijzen waarvan de versnelde uitvoering noodzakelijk is, dit vanwege zwaarwegende maatschappelijke belangen. Daarmee zoekt hij versnelling in beroepsmogelijkheden. Het gaat dan om projecten van twaalf woningen of meer.

Lees hier het hele artikel