Wil jij eerst een nieuwe woning kopen, en dan pas je huidige woning verkopen? Dan is MATCH jouw woning iets voor jou!

Starterslening gemeente Peel en Maas

Om in aanmerking te komen voor een starterslening moet je voldoen aan de voorwaarden die Peel en Maas heeft gesteld. Iedere gemeente stelt eigen voorwaarden voor de verstrekking van de starterslening.

Alle voorwaarden zijn vastgelegd in de verordening Starterslening Peel en Maas.

De drie belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Je bent een starter, onder starter wordt verstaan dat je nog nooit een eigen woning hebt gehad;
  • De woning die je wil kopen mag niet duurder zijn dan € 225.000,00 (exclusief 6% bijkomende kosten).

Na toetsing door de gemeente Peel en Maas wordt de afhandeling uitgevoerd door Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn).

Wijzigingen onder de motorkap

Let op: Er is een voorstel naar de gemeenteraad om de leenbedragen te verhogen.

De Starterslening blijft dé lening zoals iedereen die kent; de eerste drie jaar maandlastenvrij, fiscaal aftrekbaar en geborgd door NHG. Om dit mogelijk te maken, wordt de Combinatielening aan het ‘pakket’ toegevoegd. Uit de Combinatielening wordt de verplichte aflossing van de Starterslening ‘betaald’. Op die manier behoudt de Starterslening haar unieke karakter en voldoet het aan de verplichte aflossingseis.

Zekerheid voor starters

Dat NHG ook de gewijzigde Starterslening borgt, is een belangrijke zekerheid voor starters en gemeenten. Bovendien is het waarschijnlijk dat door de verplichte annuïtaire aflossing op de (eerste) hypotheek minder vaak een beroep op NHG wordt gedaan. De Combinatielening valt niet onder de borging van NHG. In het geval van een verliesdeclaratie neemt SVn daarom de resterende Combinatielening van de starter voor haar rekening.

Wil je meer weten over de starterslening bij de gemeente Peel en Maas neem dan contact op via e-mail met Jo Timmermans of 077 306 6666.