Wil jij eerst een nieuwe woning kopen, en dan pas je huidige woning verkopen? Dan is MATCH jouw woning iets voor jou!

Kapelkeshof Meijel – (voormalige Beckers Fricandellenfabriek)

Op 6 januari aanstaande wordt eindelijk begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de sloop van de locatie Beckers. Daarmee wordt gestart met de realisatie van het bouwplan Kapelkeshof. Dit bouwplan is een initiatief van Focus Projectontwikkeling & Vastgoed uit Eindhoven en Driessen Bouw Asten B.V. uit Asten.

Planning en start sloop
Door het specialiseerde bedrijf A. Jansen B.V. uit Son wordt van 6 januari tot en met 6 februari asbest uit de gebouwen verwijderd. In de week voor carnaval wordt vervolgens met de sloop begonnen. Wethouder Arno Janssen verricht hiervoor de symbolische eerste sloophandeling. De exacte datum wordt daarvoor nog vastgelegd en bekend gemaakt.

Informatieavond en plantoelichting
Om u te informeren over wat er allemaal gaat gebeuren wordt op maandag 12 januari om 20.00 uur in de Rabo zaal van gemeenschapshuis D’n Binger een informatieavond georganiseerd. U bent hierbij welkom! Tijdens deze informatieavond wordt ook het bouwplan voor de locatie Beckers, genaamd Kapelkeshof, gepresenteerd en toegelicht. De omgevingsvergunning voor dit bouwplan wordt op dit moment ingediend door de projectontwikkelaar en wordt in januari 2015 in behandeling genomen. Het bestemmingsplan wordt daarna ook ter inzage gelegd.

Verplaatsing tongvaren
In de voormalige fabriek is tijdens de voorbereidende werkzaamheden de beschermde tongvaren aangetroffen. De tongvarens worden “verhuisd” (migratie) naar een zogenaamd bijenmuurtje. Dit muurtje is door vrijwilligers van het IVN gebouwd naast het IVN-gebouw in Meijel.  De verplaatsing is tot stand gekomen door een goede samenwerking tussen het IVN, de initiatiefnemers en de gemeente Peel en Maas. De verplaatsing van de tongvarens zal gebeuren onder het toeziend oog van een deskundige ecoloog, zodat wordt voldaan aan alle eisen die daaraan door de wet- en regelgeving worden gesteld.

Gedurende het proces van sloop en bouw worden de buurtvereniging bij het bouwplan Kapelkeshof en het Dorpsoverleg Meijel continu op de hoogte gehouden van de stand van zaken. Ook zullen de direct omwonenden persoonlijk op de hoogte worden gebracht van de ontwikkelingen rondom de sloop en bouw. Via de website www.kapelkeshof-meijel.nl is ook alle actuele informatie na te lezen.

De buurtbewoners ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor de informatieavond.