Wil jij eerst een nieuwe woning kopen, en dan pas je huidige woning verkopen? Dan is MATCH jouw woning iets voor jou!

Centraal register taxateurs kan van start

GESCHREVEN DOOR  REDACTIE VASTGOED WOENSDAG 03 JUNI 2015 15:00

Centraal register taxateurs kan van start

De beroeps- en brancheverenigingen van makelaars en taxateurs (NVM, VBO Makelaar, VastgoedPRO, NVR, RICS) zijn het eens over de inrichting van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). Dit maakt de weg vrij naar een volledig onafhankelijk bestuur van het NRVT en betekent voorts dat het NRVT per 1 januari 2016 volledig operationeel kan zijn.

Dat maakte Karel Schiffer, de onafhankelijke voorzitter van de Centrale Raad van het NRVT, vandaag bekend tijdens het Nationale Taxatiecongres op de PROVADA. Schiffer: “Dat de partijen die de taxateurs vertegenwoordigen het eens zijn over de wijze waarop het NRVT wordt ingericht, bevestigt het brede draagvlak bij de taxateurs voor de totstandkoming van het NRVT.”

DESKUNDIG, ONAFHANKELIJK EN INTEGRITEIT

De taxateurs beogen met dit register de onafhankelijkheid, deskundigheid en integriteit van de taxateur te waarborgen en verder te optimaliseren. Daartoe dienen de te registreren taxateurs te voldoen aan gedrags- en beroepsregels en aan de voor hen van toepassing zijnde reglementen (Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk Vastgoed, Wonen, WOZ). Voorts komt er een doorlopend toezicht op de kwaliteit van de beroepsuitoefening en een centraal tuchtrechtstelsel.

EERSTE INSCHRIJVINGEN NA DE ZOMER

Inmiddels heeft het NRVT ook de Algemene gedrags- en beroepsregels en het Reglement Bedrijfsmatig vastgoed vastgesteld. Op basis hiervan kunnen na de zomer de eerste taxateurs worden ingeschreven in het NRVT. De vaststelling van de Reglementen voor Landelijk vastgoed, Wonen en WOZ volgen in september, waarna ook de inschrijving van deze taxateurs mogelijk is.

PUBLIEK BELANG

Dit zelfreguleringsinitiatief sluit aan bij de wens van AFM en DNB om vanuit het publieke belang te komen tot meer zekerheden over de kwaliteit van taxateurs en taxaties. Het NRVT is dan ook mede tot stand gekomen in nauw overleg met AFM en DNB. De voorzitters van de beroeps- en brancheverenigingen van taxateurs zien de totstandkoming van het NRVT als een belangrijke stap voor de verdere ontwikkeling van deze specifieke beroepsgroep. Ook zijn zij ervan overtuigd dat zij hiermee een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van het maatschappelijk vertrouwen in de Nederlandse vastgoedsector.

Bron: Vastgoedactueel