Wil jij eerst een nieuwe woning kopen, en dan pas je huidige woning verkopen? Dan is MATCH jouw woning iets voor jou!

Snel Internet voor Friezen in buitengebieden

Snel Internet voor Friezen in buitengebieden

Snel Internet voor Friezen op het platteland. Om de digitale bereikbaarheid van de Friezen te verbeteren. Zorgen voor snel Internet op plaatsen waar dat nu nog niet is. Zodat vanuit heel Fryslan over de hele wereld gewerkt, gekocht en verkocht kan worden. De provincie Fryslan wil graag starten met een investeringsplan voor snel Internet in de buitengebieden. Provinciale Staten bespreken het voorstel dit voorjaar.

Optimaal leef en woonklimaat

“Als provincie moeten we zorgen voor een optimaal leef en woonklimaat in Fryslan. Tegenwoordig moet er niet alleen een asfaltweg liggen maar de digitale snelweg hoort daar ook bij.” Zo zegt gedeputeerde Sietske Poepjes. In een deel van Fryslan ligt al snel Internet, de provincie wil ervoor zorgen dat waar dat niet is dit ook komt. De provincie wil in 2013 het investeringsplan opstellen samen met kabel- en glasvezelbedrijven. Het investeringplan geeft duidelijkheid op welke manier het snelle Internet het beste aangelegd kan worden. Waar dat moet gebeuren en onder welke voorwaarden. Dan wordt ook duidelijk hoeveel de provincie wil investeren in het snelle Internet

Bron: Provincie Fryslân