Wil jij eerst een nieuwe woning kopen, en dan pas je huidige woning verkopen? Dan is MATCH jouw woning iets voor jou!

Kink in kabel biogasringleiding Noordoost Friesland

woensdag 13 februari 2013

DOKKUM/LEEUWARDEN – De aanleg van de biogasringleiding Noordoost Fryslan (BIONoF) is vertraagd. Het produceren van Bio-LNG vanuit het beschikbare biogas is mogelijk een alternatieve business-case. Dat schrijft het college van B&W van Leeuwarden in een update over de stand van zaken bij de productie van duurzame energie in de Friese hoofdstad. Dit jaar komt het college met een masterplan voor het Warmtenet in Leeuwarden. Daarin wordt ook de publieke rol van de gemeente aangegeven.

Het project biogasleiding Noordoost Fryslân (BIONoF) heeft de potentie om 40 miljoen kuub groen gas te produceren. Die kan 25.000 huishoudens van duurzame warmte te voorzien. Essent, Enexis, Stedin, Gasunie Transport, Energy Valley en Ekwadraat hebben gezamenlijk het BIONOF-project uitgewerkt. Daarbij worden deze marktpartijen ondersteund door de gemeente Leeuwarden, andere Friese gemeenten en de provincie Fryslân.

Het BIONoF-project is een nieuw concept waarbij het biogas van minimaal 12 agro-ondernemers via een leiding van 32 kilometer naar een centraal punt verplaatst wordt. Op dit centrale punt wordt het biogas opgewerkt naar aardgaskwaliteit, waarna het wordt ingevoed op het gasnet van de Gasunie.

Bron: RTV NOF