Wil jij eerst een nieuwe woning kopen, en dan pas je huidige woning verkopen? Dan is MATCH jouw woning iets voor jou!

Energiezuinig bouwen

ENERGIEK HUIS = Energiek bouwen anno 2010

Energiebesparend en levensloopbestendig bouwen is het motto in bouwen anno 2010.

Een échte energiezuinige woning bouwen is alleen dan mogelijk als de woning als integraal object wordt bekeken. Het is dus van groot belang niet alleen te kijken naar de mate van isolatie maar tevens naar het ventilatie- en verwarmingssysteem en vele andere zaken.

De overheid heeft doelen gesteld om uiteindelijk te komen tot het bouwen van woningen die geen fossiele brandstof meer nodig hebben om het te verwarmen of te koelen, een zogenaamde passief woning. Een dergelijke woning heeft geen echte verwarmingsunit meer, maar (her)gebruikt reeds aanwezige warmte op een efficiënte manier, meestal met behulp van een Warmte Terugwin Installatie (WTW). In 2020 mogen alleen nog dergelijke woningen worden gebouwd.

Omdat voor het bouwen van passief woningen ook de positie van de woning ten opzichte van de zon erg belangrijk is wordt deze bouwmethode echter in fasen ingevoerd. Door reeds aanwezige stedebouwkundige plannen is het niet overal mogelijk de ultieme zonpositie voor een nieuwbouwwoning te creeren.

meten = weten

Een belangrijk meetinstrument om de energiezuinigheid van woningen aan te tonen is de EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) van een woning. De EPC is nu nog 0.8 maar gaat eind 2010 naar 0.6. In Noord-Nederland is dat overigens 0.5 vanaf Juli 2010.

In 2020 moet die EPC dan 0 zijn. Dit proces moet energiezuinige woningen opleveren en daardoor meehelpen de CO2 uitstoot te verminderen. Erg prettige bijkomstigheid voor de consument is dat men minder afhankelijk zal worden van de energieleverancier.

Deze beide factoren (terugdringen CO2 uitstoot en het verminderen van het gebruik van fossiel brandstoffen) zijn de eigenlijke aanleiding om te komen tot energiezuinige bouw.

Om de nieuwe EPC te gaan halen (en dus te gaan besparen op energiekosten) kunnen allerlei maartregelen worden genomen; de markt komt met allerlei oplossingen en toepassingen van (deels nieuwe) producten. De consument echter ziet nu al door de bomen het bos niet meer.

Er is echter een simpele logica aan te wenden in de maatregelen die moeten worden genomen om te komen tot een energiebesparend huis. Het zijn eigenlijk maar 3 stappen:

 • Stap 1: maximaal isoleren
 • Stap 2: zorgen dat er niet onnodig warmte kan ontsnappen
 • Stap 3: bepalen hoeveel energie er nog nodig is om een woning te verwarmen, en daarop het verwarmingssysteem kiezen.

 De woningen van ENERGIEK HUIS worden gebouwd volgens bovenstaand principe en hebben nog maar een minieme hoeveelheid energie nodig om te verwarmen. Door het hollewand principe kan een dik pakket Isolatie worden toegepast zonder dat de muren dikker worden (zoals dat bij een traditionele bouw wel het geval is). Zodoende blijft er meer binnenruimte over, een belangrijk aspect zeker als de woningen een bepaalde oppervlakte niet mogen overschrijden. Bij 100 m2 praten we over ca. 6 m2 netto winst aan binnenruimte (oftewel 1 extra badkamer / bergruimte etc.)    

Bij Stap 1 is dus noodzakelijk om een flink pakket isolatie aan te brengen. Dit kan tot gevolg hebben dat, bij een traditionele bouwmethode (“stenen stapelen”) de muren erg dik gaan worden. Beter is het dus te kiezen voor een zgn. holle wand methode, waarin reeds een pakket isolatie in de holle wand is opgenomen. Zo houdt u de muren slank en verliest u geen binnenruimte. Een 2e isolerende laag zorgt voor extra isolatie en sluit de binnenbouw hermetisch af.

Stap 2 is het lastigste deel: alle aansluitingen van zowel muren, dak alsook de kozijn- en deur openingen moeten zoveel mogelijk wind- en luchtdicht worden uitgevoerd. Het uitvoeren van dit deel van de werkzaamheden vereist veel kunde van de bouwer. Middels een infrarood opname wordt getest of alles volgens plan is uitgevoerd.

Als stap 1 en stap 2 goed zijn uitgevoerd volgt stap 3 en hiervoor is dan inmiddels berekend wat de werkelijke waarde van de benodigde energie is om de woning te verwarmen.
OK HUIS berekend reeds in een vroeg stadium van het ontwerp al de benodigde energie en geeft middels een Energetisch rapport inzage in de diverse mogelijkheden (zie voorbeeld). Veelal is er nog maar weinig energie nodig en volstaat een eenvoudige HR CV-ketel. U kunt uiteraard dan zelf nog bepalen of u vloerverwarming neemt of radiatoren.

Aan u is dan ook nog de keus of u wilt worden ontkoppeld -of überhaupt niet wil worden aangesloten op het gasnet. Dit hoeft niet meer als u een (lucht) warmtepomp als verwarmingbron laat installeren.

Andere keuzes die het energieverbruik verder terugdringen (naar efficiëntie opgenoemd), zijn:

 • WTW (Warmte Terugwin Installatie)
 • HR+++ (3-voudig glas)
 • HR+++ kozijnen

Nieuwe installatietechniek en levensloopbestendigheid

In de nabije toekomst zullen er nieuwe apparaten voor b.v. luchtverversing en / of verwarmen op de markt verschijnen die betaalbaar zijn. Tevens zal in de nabije toekomst Domotica (intelligente elektronica) zijn definitieve intrede doen in de woningbouw. Een Een OK HUIS is volledig voorbereid op de toekomstige installatiewerken; alles kan later op een later weer kan worden gewijzigd.

 

ENERGIEK HUIS heeft gekozen om het casco te laten uitvoeren in open concept waarbij het mogelijk is later nieuwe technieken met betrekking tot installaties te kunnen aanbrengen zonder hak- en breekwerk. U koopt met een ENERGIEK HUIS als het ware een modulair systeem welke u altijd kunt laten aanpassen aan de nieuwste stand der techniek. In een ENERGIEK HUIS woning zijn veel zaken al voorbereid voor zaken die later kunnen worden gewijzigd. Met name het veranderen van de binnenruimtes is met een ENERGIEK HUIS eenvoudig uit te voeren. Deuropeningen en ruimtes worden bij voorbaat al zo gemaakt dat men zich ook met een rolstoel overal kan verplaatsen. Echt levensloopbestendigheid dus.

De basis echter moet u direct goed laten uitvoeren: het isolatie pakket en de juiste kierdichting. Dit zijn zaken die later niet kunnen worden gewijzigd zonder ingrijpende renovatie.     

Om de keuze voor de consument makkelijker te maken, heeft ENERGIEK HUIS een eenvoudige benadering gemaakt waarmee zijn besluiten kan nemen.

Men kan een energiezuinige woning in 4 categorieën laten bouwen, te weten:

 1. Een Energie Laag woning
 2. Een Energie Efficiënt woning
 3. Een Passief woning
 4. Een Actief woning

 1. De kosten* voor het verwarmen van een ENERGIEK HUIS in de energielaag uitvoering bedraagt bij een gemiddelde woning van ca. 600 m3 bruto inhoud ca. € 100,00 / maand (stand 01-2010 bij 21° in de woonkamer*). Een Energie Laag woning wordt geleverd met een standaard pakket van 21 cm gecombineerde isolatie.
Deze uitvoering is bij ENERGIEK HUIS standaard en kent géén meerprijs.

2. Een Energie Efficiënt woning heeft nog maar 50 % van de verwarmingskosten* van een Energielaag woning, dus ca. € 50,00 / maand (stand 01-2010 bij 21° in de woonkamer*). In deze woning is standaard een WTW opgenomen, zit er 3-voudig glas in de kozijnen, wordt er verwarmt met een warmtepomp en is het isolatiepakket verhoogt naar 27 cm. De meerprijs van al deze maatregelen zijn (bij een inhoud van ca. 600 m3) bedragen ca. € 12.000,00.   

3. Om een Passief woning te bouwen is het ook noodzakelijk om invloed te hebben op de positie van de woning en moet er eigenlijk welstandvrij gebouwd kunnen worden en helaas is dat nog maar zelden het geval. In een passief woning worden nog meer maatregelen genomen om de energiefactuur te drukken. Voor het verwarmen is uitsluitend nog een WTW (zie boven) nodig. Tevens worden hier ook zonnecollectoren en/of PV-(stroomopwekking) panelen toegepast.

4. Een Actief (of eigenlijk een energie actief) woning verbruikt minder energie dan het opwekt middels zonnewarmte en stroomopwekking. Daar er (zoals wel in omringende landen) in Nederland geen consistent subsidie- of energiebeleid is, is het een lastige en kostbare zaak om (op dit moment) althans een actieve woning te laten bouwen.

 * hiermee worden bedoelt: de kosten voor het gasverbruik / o.v.b. van de exacte berekening

 Andere redenen waarom u voor een ENERGIEK HUIS woning zou kunnen kiezen:

 sneller stijgende waarde van uw nieuwe woning. Energiezuinige woningen stijger snelle in waarde dan niet energiezuinige woningen. Een woning met een energierekening van € 25,00 per maand verkoopt beter dan een vergelijkbare met € 150,00 energiekosten

 • vrije indeling woning (geen meerkosten voor verplaatsen wanden)
 • erg behaaglijk wonen, door de stabiele temperatuur
 • bouw en afbouw door regionale bedrijven
 • bouwtijd ca 12 weken
 • afbouwgarantie mogelijk

Kijk op www.energiek-huis.nl of bel met uw regionaal verkoopkantoor ENERGIEK-Huis Zuid-Nederland 077-3082946