Wil jij eerst een nieuwe woning kopen, en dan pas je huidige woning verkopen? Dan is MATCH jouw woning iets voor jou!

€ 10,5 miljoen Rijksgeld voor vijf grote Friese natuurprojecten

NOORDOOST FRIESLAND – Beekdal Linde, Sneekermeer en Drents-Friese Wold. Bûtefjild & Sippenfennen en Swette de Burd. Gedeputeerde Staten hebben deze vijf bij het ministerie ingediend als grote natuurprojecten. Daarmee wordt invulling gegeven aan het verzoek van staatssecretaris Dijksma van het ministerie van Economische Zaken. Zij wil de natuur in 2013 landelijk met bijna 112 miljoen euro een extra impuls geven. Voor de Friese projecten stelt het ministerie 10,5 miljoen euro beschikbaar. De projecten moeten de komende 4 jaar tot zichtbare resultaten leiden.
Beekdal Linde krijgt 2,8 miljoen euro, Sneekermeer 1,2 miljoen euro en Drents-Friese Wold 0,8 miljoen euro. Bûtefjild & Sippefennen krijgt 2,2 miljoen euro en Swette de Burd 3,5 miljoen euro. De provincie Fryslân stelt voor deze projecten 2 miljoen euro beschikbaar. Ook participeren het Wetterskip Fryslân, de betrokken gemeenten en de terreinbeheerders in deze projecten. De totale investering komt op 20,5 miljoen euro.
Meer informatie over projecten in het landelijk gebied staat op www.fryslan.nl/landelijkgebied.
Bron: beleef Dokkum