Wil jij eerst een nieuwe woning kopen, en dan pas je huidige woning verkopen? Dan is MATCH jouw woning iets voor jou!

Appartement kopen en VvE

Appartement kopen en VvE

Als u een appartement koopt bent u samen met de boven- en benedenburen verantwoordelijk voor het hele gebouw. Alle eigenaren zijn lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE) van dat gebouw.

Splitsing appartementen

In de splitsingsakte en het splitsingreglement van het gebouw staan uw rechten en plichten als eigenaar van het appartement. Voordat u een appartement koopt, kunt u de splitsingsakte en het splitsingsreglement inzien bij de verkoper of bij het Kadaster.

VvE Onderhoudsmeter

Elke VvE moet een onderhoudsfonds hebben voor groot onderhoud. De leden van de VvE moeten er samen voor zorgen dat er genoeg geld in het onderhoudsfonds zit. Via de VvE onderhoudsmeter kunt u een indicatie krijgen hoe groot het onderhoudsfonds kan zijn en welk bedrag daarvoor jaarlijks nodig is. Als VvE kunt u het beste een meerjaren onderhoudsplan opstellen en daar naar handelen.

Gemeente kan VvE verplichten tot onderhoud

Om achterstallig onderhoud tegen te gaan, hebben gemeenten sinds juli 2011 de mogelijkheid om een VvE-vergadering bijeen te roepen. Ze kunnen de VvE toespreken en voorstellen doen voor verbeteringen aan het onderhoud. Ook kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden een VvE verplichten om een onderhoudsplan op te stellen en uit te voeren. Dit is mogelijk door eenexterne link: wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Woningwet.

Slapende VvE actief maken

Een slapende VvE vergadert niet en onderhoudt het gebouw niet. Er is meestal ook geen bestuurder en geen voorzitter. Vaak is een slapende VvE onderverzekerd voor de opstal en is er geen reserve voor jaarlijkse kosten en groot onderhoud. Met de externe link: VvE Meter van Stichting VvE Belang kunt u nagaan of een VvE slapend is en actie ondernemen om de VvE te activeren.

Beheer VvE uitbesteden

De VvE vergadering benoemt een bestuur van de VvE. Meestal zorgt het bestuur zelf voor het beheer en de administratie. U kunt dit ook uitbesteden aan een professioneel beheerder. Let er in dat geval wel goed op dat de betaalrekeningen de reservering van de onderhoudsbedragen op naam van de VvE (blijven) staan.