Wil jij eerst een nieuwe woning kopen, en dan pas je huidige woning verkopen? Dan is MATCH jouw woning iets voor jou!

Verkocht

Zandberg 5 Maasbree

Omschrijving

Dit pand is jarenlang in gebruik geweest als huis van cultuur en ontspanning (seksinrichting) en wordt in eerste instantie ook te koop aangeboden met deze bestemming.
Met een principe verzoek heeft de gemeente aangegeven welwillend te staan tegenover een bestemmingsplanwijziging naar wonen. Echter de kosten voor de wijziging (bestemmingsplanwijziging tussen de € 10.000, - en € 15.000, - en een kwaliteitsbijdrage om deze bestemming te wijzigen naar wonen van € 21.780, -) zijn voor rekening koper. Uitgangspunt hierbij is dat in de nieuwe bestemde situatie de huidige inhoud van het gebouw in m³ als maximum is gesteld en daartoe ook een aanduiding wordt opgenomen in het omgevingsplan.


Indeling
Het pand ligt aan de doorgaande weg van Maasbree naar Baarlo op een ruim perceel van ongeveer 600 m2. Het perceel is geheel afgesloten en alleen toegankelijk via een smeedijzeren toegangspoort.

Het pand is momenteel ingedeeld in een ruime woonkamer met een bar, open haard en een klein podium met danspaal. Er zijn drie slaapkamers aanwezig die allemaal beschikken over een wastafel en één slaapkamer is voorzien van een ligbad. In de badkamer is een douche, toilet en wastafel aanwezig. De keuken is van een eenvoudig keukenblok voorzien en er zijn nog enkele bergingen aanwezig.
Het gehele pand beschikt over een zolderverdieping waarvan een gedeelte bereikbaar is met een vaste trap en een gedeelte via een luik met vlizotrap.


Bijzonderheden
STANDPUNT COLLEGE PRINCIPEVERZOEK WONEN:
Uit analyse is gebleken dat in principe medewerking kan worden verleend aan uw verzoek voor de nieuwe bestemming ‘wonen’ ten behoeve van het realiseren van 1 nieuwe woning. Dit onder de navolgende voorwaarden. In ieder geval dient – bij de formele aanvraag – aangetoond te worden dat er sprake is van ‘goede ruimtelijke ordening’.

Dat sprake moet zijn van een ‘goede ruimtelijke ordening’ betekent dat bij een formele aanvraag een ruimtelijke onderbouwing moet worden gevoegd waarmee wordt aangetoond dat voldaan wordt aan de kaders uit het provinciaal en gemeentelijk beleid (in ieder geval het POL, de POVI, de NOVI, de omgevingsverordening, de structuurvisie, de gemeentelijke kaderstelling, het beleid woningbouw en het gemeentelijke kwaliteitskader). Specifiek dient in ieder geval uitgebreid gemotiveerd te worden hoe het plan zich verhoudt tot het gemeentelijk beleid met betrekking tot woningbouwverzoeken en hoe daar in deze situatie mee wordt omgegaan. Het plan past immers niet rechtstreeks binnen het woningbouwbeleid. Echter, een redenering vanuit een perspectief van een verbetering van het algemene woon- en leefklimaat binnen de gemeentegrenzen wordt mogelijk geacht. Daarmee kan immers gemotiveerd worden dat sprake is van een maatschappelijke meerwaarde en dat de locatie beoordeeld en gezien wordt als een herstructureringslocatie. Een herstructurering van functies waarbij een maatschappelijke winst wordt behaald.

Ten aanzien van de gemeentelijke kaderstelling wordt nog opgemerkt dat communicatie met de omgeving een gemeentelijk speerpunt betreft.

Verder moet milieutechnisch worden aangetoond dat de ontwikkeling past binnen de kaders van een goed woon- en leefklimaat en een aanvaardbare de milieusituatie. En dat de bestaande natuurlijke, landschappelijke en de gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende gronden en bebouwing niet wordt aangetast. In het bijzonder wijzen we hierbij op de akoestische situatie. Het pand is gelegen binnen de geluidzone van de Zandberg en van de N275. Een akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai is bij een formele aanvraag noodzakelijk. Verder mag de nieuwe woning de aldaar gelegen bedrijven niet inperken. Dit zal grotendeels op basis van richtafstanden kunnen worden gemotiveerd. Mogelijk dat de sportfunctie aan Kerkdijk 1a nog een nadere motivatie vraagt, daar de richtafstand voor maneges in gemengd gebied 30 meter bedraagt en de woning daarbinnen valt.

Bij de definitieve planvorming zal ook gekeken moeten worden naar de landschappelijke inpassing en zal de verwerking van het kwaliteitskader nog moeten worden afgestemd. Dit kwaliteitskader schrijft een bijdrage van € 100,- per vierkante meter voor. Eventueel ter plaatse zelf in te vullen. De inpassing en de aanvullende kwaliteit zal daarbij in voldoende mate gericht moeten zijn op de verbetering van de omgevingskwaliteit.

Voorts zal als voorwaarde aan een vergunning een volledige ontmanteling van de bestaande functie c.q. seksinrichting worden gekoppeld.

Vanuit de dienst openbare werken is naar voren gebracht dat aandacht dient te zijn voor het onderdeel hemelwater en afvalwater. Het hemelwater wordt bij voorkeur volledig afgekoppeld. De vergunningsmodule bij het Waterschap Limburg moet worden doorlopen.
Tot slot moet rekening worden gehouden met het sluiten van een overeenkomst met de gemeente, in ieder geval ten behoeve van het verhaal van mogelijke planschade.

EISEN EXPLOITANT EN BEHEERDER SEXINRICHTING:
Eisen voor de exploitant en beheerder:
- Mogen niet onder curatele staan
- Niet onherroepelijk veroordeeld zijn voor gewelds – of zedendelicten voor mensenhandel of in enig ander opzicht van slecht levensgedrag zijn
- Mogen de laatste 5 jaar wegens een misdrijf niet onherroepelijk veroordeeld zijn tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van meer dan 6 maanden
- Mogen de laatste 5 jaar niet onherroepelijk veroordeeld zijn bij meer dan één rechterlijke uitspraak of een strafbeschikking tot een onvoorwaardelijke geldboete van € 500,00 of meer of tot een andere hoofdstraf als bedoeld in artikel 9 eerste lid onder a van het Wetboek van Strafrecht wegens overtreding van enkele aangewezen zaken.
- Minimaal 21 jaar zijn
Verder gelden eisen ten aanzien van de prostituee en moet een prostitutiebedrijf beschikken over een bedrijfsplan. Dit laatste moet bij de aanvraag gevoegd worden.


VERGUNNINGEN:
Alcoholwet
Als in het bedrijf tegen betaling alcohol wordt verstrekt, is een aanvraag voor een alcoholvergunning nodig. (artikel 3 Alcoholwet). Hiervoor gelden persoonseisen (exploitant, beheerder) en inrichtingseisen. Denk daarbij aan de eis van de aanwezigheid van 1 lokaliteit van minimaal 35 m2.
Exploitatievergunning
Als er geen alcohol geschonken wordt in de inrichting, maar wel eten of drinken tegen betaling bereid of verstrekt worden, in een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte is een vergunning van de burgemeester nodig voor het exploiteren van een openbare inrichting.

Leges
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor :
- het exploiteren van een seksbedrijf/prostitutie (artikel 3:3 APV) bedraagt de leges: € 2.060,00
- het verstrekken van alcoholhoudende drank in een horecabedrijf bedraagt de leges: € 696,00
- het exploiteren van een horecabedrijf als bedoeld in artikel 2:28 APV bedraagt de leges : € 696,00

NB: ingeval er naast de Alcoholvergunning tevens een exploitatievergunning 2:28 APV wordt verleend, geldt maar 1 maal het legesbedrag van € 696,00
Bibob en vergunningen
Een integriteitsonderzoek op grond van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob) is onderdeel van de procedure.
Uitgebreide volledige informatie via ons kantoor verkrijgbaar.
Lees de volledige omschrijving

Contact

Maison Makelaars Peel en Maas / Horst aan de Maas

Kenmerken

Algemeen

Aangeboden sinds
6+ maanden
Status
Verkocht
Aanvaarding
In overleg
Soort woonhuis
Woonboerderij, vrijstaande woning
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1970
Soort dak
Pannen

Oppervlakten en inhoud

Wonen
135 m²
Overige inpandige ruimte
66 m²
Perceel
605 m²
Inhoud
726 m³

Indeling

Aantal kamers
4 kamers (3 slaapkamers)
Aantal badkamers
1 badkamer
Badkamervoorzieningen
Douche, toilet, wastafel
Aantal woonlagen
2

Energie

Energielabel
F
Verwarming
Cv ketel
Warm water
Cv ketel

Kadastrale gegevens

Perceelnaam
Peel en Maas T 502
Oppervlakte
605 m²
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Bekijk alle kenmerken

Overige media