Wil jij eerst een nieuwe woning kopen, en dan pas je huidige woning verkopen? Dan is MATCH jouw woning iets voor jou!

Regelgeving pre mantelzorg Oude IJsselstreek

Op de website van de gemeente Oude IJsselstreek kunt u een pagina met betrekking tot pre-mantelzorgwoningen vinden.

Deze bevat ook een verwijzing naar de beleidsregel, die op zijn beurt weer toetsingscriteria en dergelijken omvat.

https://www.oude-ijsselstreek.nl/beleidsregel-levensloopzorgwoning
https://www.oude-ijsselstreek.nl/levensloopwoning-bouwen
https://www.oude-ijsselstreek.nl/beleidsregel-over-levensloopzorgwoningen-gemeente-oude-ijsselstreek

Ten slotte is het nog een optie om een mogelijkheid tot het bouwen van een 
reguliere mantelzorgunit aan te vragen. De vereisten hiervoor zijn echter 
hoger dan voor een pre mantelzorgunit. Zo moet hiervoor een indicatie 
zijn afgegeven door een medewerker van de gemeente. Voor meer informatie hierover kan contact opgenomen worden met het toegangsteam Jeugd & Wmo.