Wil jij eerst een nieuwe woning kopen, en dan pas je huidige woning verkopen? Dan is MATCH jouw woning iets voor jou!

Regelgeving pre mantelzorg Leudal

Voor concrete vragen over de mogelijkheden van mantelzorgwoningen op een specifieke locatie kunt u het beste contact opnemen met een van onze front-office medewerkers van het BBP Omgeving. Dit kan telefonisch op 0475 859000. 

De gemeente Leudal heeft geen apart pré-mantelzorgbeleid.
Wel is op dit moment een nieuw beleidsonderdeel in voorbereiding waarmee woning- en woonkavelsplitsingen (onder voorwaarden) mogelijk worden.
Dit beleid wordt als derde onderdeel toegevoegd aan de bestaande Versnellingsagenda Wonen 2023-2025.
De extra bouwmogelijkheden gelden voor jong én oud. Hiermee is apart pre-mantelzorgbeleid niet meer nodig. Besluitvorming is eind juni gepland. Daarna zullen wij de nieuwe splitsingsmogelijkheden (inpandig dan wel via nieuwbouw) breed communiceren via onze gebruikelijke gemeentelijke kanalen. 

Woonbeleid Gemeente Leudal