Wil jij eerst een nieuwe woning kopen, en dan pas je huidige woning verkopen? Dan is MATCH jouw woning iets voor jou!

Regelgeving pre mantelzorg Bronckhorst

Binnen de gemeente Bronckhorst hebben ze een team met specialisten die in eerste instantie de mogelijke indicatie van mantelzorg vaststellen. Op basis van het uitgebrachte advies kunnen zij vervolgens de mogelijkheden voor een mantelzorgwoning bekijken.

Binnen de dorpskernen is een mantelzorgwoning mogelijk binnen bestaande bebouwing. Bij plaatsing van nieuwe bebouwing ten behoeve van de mantelzorg zal dan ook getoetst moeten worden aan de mogelijkheden die het bestemmingsplan nog heeft. Deze is vaak beperkt. 

Buiten de dorpskernen is er op basis van het Besluit omgevingsrecht meer mogelijk.

Neem contact op met de specialisten van de gemeente Bronckhorst, daarna kan een vooroverleg met de afdeling (bouwen) volgen om de mogelijkheden voor de mantelzorgwoning in kaart te brengen en aansluitend indien nodig een aanvraag omgevingsvergunning aanvragen.