Wil jij eerst een nieuwe woning kopen, en dan pas je huidige woning verkopen? Dan is MATCH jouw woning iets voor jou!

(On)mogelijkheden bij een restschuld

De woningmarkt trekt aan, maar de verwachtingen voor de huizenprijzen zijn nog somber. Een hoop huiseigenaren krijgen als gevolg hiervan te maken met een lagere opbrengst dan de hypotheek bij de verkoop van hun huis, oftewel een restschuld.

Een restschuld is een flinke financiële tegenvaller. Om het leed iets te verlichten, mag de rente van een restschuld voor de duur van vijf jaar worden afgetrokken van het belastbaar vermogen. Dit geldt alleen voor restschuld die is ontstaan in de periode van 29 oktober 2012 tot en met 31 december 2017. Met de maatregel komt het kabinet huiseigenaren met een restschuld tegemoet.

Voorwaarde
Aan de aftrekbaarheid van de rente en kosten voor de geldlening wordt niet de voorwaarde gesteld dat deze wordt afgelost. Maar na vijf jaar zijn de rente en kosten niet meer aftrekbaar. De regeling staat ook open voor huiseigenaren die na verkoop bijvoorbeeld gaan huren. Het is geen voorwaarde dat na de verkoop van de eigen woning een nieuwe woning wordt gekocht.

Oorzaken ontstaan restschuld
Een restschuld kan op verschillende manieren ontstaan. Zo kan de waarde van de woning gedurende de jaren zijn gedaald. Ook kan een consument meer hebben geleend dan de woning waard is. Bovendien is het mogelijk dat consumenten een aflossingsvrije hypotheek hebben, waarbij tussentijds niet is afgelost of gespaard om de hypotheek aan het einde van de looptijd in één keer af te lossen.

Onverwachte situaties
Een eventuele restschuld is niet erg, als de consument niet van plan is de woning te verkopen. Er zijn echter onverwachte situaties denkbaar waarbij de woning plots noodgedwongen verkocht moet worden. Dat kan gebeuren bij een scheiding, gezinsuitbreiding, ontslag, arbeidsongeschiktheid of het overlijden van de partner.

Verhuizen
Een restschuld hoeft geen belemmering te zijn om te verhuizen. ABN AMRO kan een restschuld eventueel meefinancieren in een nieuwe hypotheek. De bank heeft hieraan een aantal voorwaarden gesteld. Klanten met een restschuld mogen maximaal 115 procent van de marktwaarde van de nieuwe woning lenen. Met dit hypotheekbedrag moeten de nieuwe woning en de restschuld worden betaald. Deze mogelijkheid bestaat enkel voor bestaande klanten van ABN AMRO. Uiteraard kan meefinancieren alleen als het inkomen van de klant dit toelaat.

Online informatiepunt
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) lanceerde in februari 2014 het online informatiepunt Restschuldinfo.nl. Via de website informeert NVB woningbezitters over hun mogelijkheden bij een (dreigende) restschuld.

Bron: ABN AMRO Bank N.V.